APIE PROJEKTĄ

BENDRA INFORMACIJA

Informacje ogólne o projekcie Platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

TYRIMAS

Etapy rozwoju oraz badania prowadzone w ramach projektu Platformy.

VEIKLA

Poznaj zespół, który pracował nad powstaniem platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

MŪSŲ KOMANDA

Partnerzy, bez których projekt nie zostałby zrealizowany.

PARTNERIAI

Spis źródeł i linków, z których skorzystano podczas realizacji projektu.

ŠALTINIAI

Spis źródeł i linków, z których skorzystano podczas realizacji projektu.