TĖVŲ INFORMACIJOS GRUPĖ

KAUNAS

Kauno Prano Daunio ugdymo centre 1 kartą per mėnesį vyksta tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimų turintį vaiką, savipagalbos grupė „Tėvai – tėvams“ susitikimai. Informacija apie susitikimus skelbiama https://www.kasuc.lm.lt/ ir https://www.facebook.com/abilitacijos.centras/

Adresas:
Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Bajorų g. 12, Kaunas
Tel. 8-37-331824 arba 8-37-269220

Kauno raj. Socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius organizuoja savitarpio pagalbos grupes vaikų, turinčių negalią, šeimos nariams ir artimiesiems (pagal prpjektą “(ne)GALIU”)

Adresas:
Kauno raj. Socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius
Neries g. 16, Domeikava, Kauno raj.
Tel. +370 655 60497

VILNIUS

Asociacijos “Lietaus vaikai” organizuojami tėvų susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį.  Būna galimybė atvykti su vaikais (prižiūri savanoriai). Detalesnę informaciją prieš susitikimus galima gauti susisiekus Facebook’e arba parašius info@lietausvaikai.lt.

Vilniuje
Logopediniame kabinete „Kalbos dovana“ kiekvieną pirmadienį 18:30 (susitikimo trukmė 1,5 valandos). Tai grupinė diskusija su psichologu, skirta tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus.
Būtina išankstinė registracija telefonu 8 675 21291 (I. Noreikaitė) darbo dienomis nuo 16 iki 20 val.
Dalyvių skaičius: iki 10 asmenų

Adresas:
Logopedinis kabinetas „Kalbos dovana“
Sausio 13-osios g. 11, Vilnius
Tel. 8 675 21291
www.kalbosdovana.lt

KLAIPĖDA

Psichologinėje pedagoginėje tarnyboje kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 18:30 autistiškų (ar turinčių autizmo bruožų) vaikų tėvų savipagalbos grupė.
Susitikimai nemokami

Psichologinė pedagoginė tarnyba
Debreceno g. 41, Klaipėda
Tel.: 8 655 22044, 8 689 21832.

PANEVĖŽYS

Panevėžio Pedagoginė psichologinė tarnyba kartą per mėnesį organizuoja tėvų savitarpio pagalbos grupės susitikimus, išsamesnė informacija tel: 8 45 460106, 8 670 19616.