KALBOS TERAPIJA

Kauno mieste veikia 2 privatūs logopediniai kabinetai, kurie priima ASS vaikus: