PASLAUGOS IR PALAIKYMAS

Terapijos ir pagalbos autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams paslaugos

Lietuvoje atsiranda vis daugiau naujų, veiksmingų metodų, galinčiu pagerinti vaikų su autizmo spektro sutrikimais gyvenimo kokybę, pagerinti socialiai priimtiną elgesį, koreguoti raidos sutrikimo paveiktas sritis.
Kiekvienos terapijos taikymas yra individualus, todėl reikalingas išsamus vaiko poreikių, gebėjimų bei raidos sutrikimų pažinimas. Labai svarbu kuo anksčiau pradėti tikslingą darbą sutrikimų korekcijos srityje, kad kuo geresni individualūs rezultatai būtų pasiekti.
Šiuo metu Lietuvoje prieinamos terapijos ir paslaugos yra šios:

1. Taikomoji elgesio terapija (angl. Applied Behavior Analysis – ABA) – tai mokslas, kurio metodika, paremta žmonių ir kitų gyvų organizmų mokymosi procesų principais, yra nuosekliai taikoma siekiant pagerinti socialiai svarbų elgesį ir parodyti, kad būtent nuo šios metodikos ir priklauso teigiami elgesio pokyčiai (Cooper, Heron ir Heward, 1987). ABA terapijos paslaugos teikiamos:

2. Verbalinės elgsenos intervencija (angl. VBA – Verbal Behaviour Approach) yra kilusi iš taikomosios elgesio analizės ir naudojama įvairiose ankstyvose elgesio intervencijose. VBA yra skirta išmokyti žmogų su ASS, naudoti kalbą prašymams, bendravimui ir minčių išsakymui. http://www.sekmingivaikai.lt/, https://www.facebook.com/sekmingivaikaiABA/.

3. TEACH (angl. Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) – akcentuoja individualų mokymą ir aplinkos pritaikymą taip, kad būtų palengvintas mokymosi procesas, orientuotas į elgesio valdymą grupėje bei savarankiškumo ugdymas. Šis metodas mažiau individualizuotas, todėl pigesnis, bet principas toks pats – struktūruotas ugdymas. Šį metodą taiko Vaikų reabilitacinės ligoninės “Lopšelis”dienos centras http://www.kaunoklinikos.lt/kk/f-filialai/vaiku-reabilitacijos-ligonine-lopselis

4. Motorinės ir sensorinės terapijos (Sensorinės integracijos terapija ir multisensorinė terapija) paslaugas teikia:

5. Sveikatos priežiūros paslaugos – kineziterapija, psichiatrija, odontologija ir kt. teikiamos valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose.

6. Alternatyvi komunikacija – PECS (angl. Picture Exchange Communication System): http://www.aboscentras.lt/#section-6342

7. Klausos integracijos terapijos (AIT) – Tomatis metodas

8. Psichologinė pagalba

Visų miestų pedaoginės psichologinės tarnybos

9. Meno terapijos:

10. Gyvūnų terapijos:

  1. Hipoterapija, http://www.krpd.lt/puslapis/hipoterapija-gydomasis-terapinis-jojimas-vaikams-ir-suaugusiems
  2. Kaniterapija, http://www.kaniterapija.eu/
  3. Delfinų terapija, http://muziejus.lt/lt/paslaugos/delfinu-terapijos-centras

11. Papildomi ir alternatyvūs metodai: