ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Kauno mieste socialines paslaugas vaikams su negalia teikiančios nevyriausybinės organizacijos:

  • VšĮ „Mes kitokie“ teikia vaikų priežiūros, meninės raiškos, žaidimų ir užimtumo užsiėmimus, logopedo, ergo terapijos ir psichologines paslaugas, vaikams ir suaugusiems, dvasiniam ir fiziniam tobulėjimui, dirba su vaikais, paaugliais, suaugusiais bei specialiųjų poreikių vaikais. Konsultuoja tėvus įvairiais klausimais. http://www.meskitokie.eu
  • VšĮ „Meda Project“ organizuoja, vykdo ir įgyvendina asmens bei šeimos emocinį intelektą (EQ) lavinančias ir ugdančias inovatyvias bei itin rezultatyvias prevencines, reabilitacines ir konsultacines programas bei projektus. Taip pat vykdo kitas su EQ-IQ derme Lietuvoje susijusias, Švietimo ir mokslo (ŠMM), Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerijų keliamus prioritetus, lūkesčius bei reikalavimus aktyviai atliepiančias veiklas. http://ebrumenas.lt/
  • VšĮ „SocACTIVA“ – organizacija, siekianti aktyviai įtraukti jaunimą į įvairias sportines bei edukacines veiklas, taip pat palengvinti ir paįvairinti neįgaliųjų gyvenimą https://www.facebook.com/vsisocactiva/
  • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias  daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių http://zmogui.lt
  • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“ – plečia stacionarių ir nestacionarių bendruomeninių socialinių paslaugų teikimą sutrikusio intelekto žmonėms, jų tėvams ir globėjams, buria tėvų savitarpio paramos grupes, siekiant įveikti krizę šeimoje, paaiškėjus, kad vaikas yra neįgalus, šeimoms ir sutrikusio intelekto žmonėms suteikia galimybę tobulėti ir ilsėtis vasaros poilsio psichosocialinės reabilitacijos stovyklose pajūryje, organizuoja mokymus tėvams. http://www.viltis.lt