BENDRA INFORMACIJA

AUTIZMO PL-LT platformos palaikymo paslaugos

LT‐PL‐2S‐115

Projekto trukmė: 01.02.2018- 31.01.2019

Bendras projekto tikslas yra didinti tarpvalstybinį institucijų bendradarbiavimą, kuriant integruotą ir kokybiškesnę viešąją paslaugą, skirtą autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms ir jų šeimoms, bendradarbiaujant pagalbą žmonėms su autizmo spektro sutrikimais teikiančioms organizacijoms, keičiantis savo žiniomis ir gerąja patirtimi. Projekte daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms, su autizmu susijusių įstaigų, veikloms:
a) sukurti naują autizmo PL-LT platformą, skirtą informacijai apie diagnostines paslaugas, autizmo spektro sutrikimą, mokyklas, terapines programas, šeimoms skirtas paslaugas viešinti;
b) institucijų keitimuisi žiniomis ir gerąja patirtimi;
c) autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų mokytojų ir specialistų mokymų organizavimui ir
d) bendrų autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo gairių kūrimui. Projekto paramos gavėjai bus organizacijos, teikiančios paslaugas žmonėms su autizmo spektro sutrikimu, jų šeimoms, mokytojai, specialistai, pedagogikos studentai, daugiausia PL-LT pasienio regiono piliečiai.

Bendra projekto vertė: 45 320.46 eurų, ES finansavimas: 38 522,38 eurų.