PARTNERIAI

NACIONALINĖ AUTIZMO DRAUGIJA BALSTOGĖJE

Nacionalinė autizmo draugija Balstogėje yra visuomeninė organizacija, vienijanti tėvus ir mokytojus – terapeutus, dirbančius su žmonėmis, turinčiais autizmo spektro sutrikimą. Asociacija veikia nuo 1997 m. Pagrindiniai tikslai yra:

 • vykdyti Vaikų ir jaunimo, su autizmo spektro sutrikimais, mokyklos ir terapijos priežiūros centro Balstogėje veiklą
 • teikti diagnostikos paslaugas vaikams su autizmo spektro sutrikimu
 • vykdyti jaunimo klubo, skirtas žmonėms su ASS, veiklą
 • organizuoti ir taikyti įvairias terapijos formas
 • informuoti visuomenę apie autizmo spektro sutrikimą, jo formas, metodus ir programas, skirtas padėti žmonėms su ASS
 • teikti psichologinę ir pedagoginę pagalbą šeimoms
 • plėsti tėvų ir specialistų žinias ir supratimą
 • organizuoti integracijos renginius, muges, informacines muges, mokslo konferencijas
 • bendradarbiauti su vietos valdžios ir vyriausybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

„KTA O / Białystok“ yra susitarimo Autizamas – Lenkija narė.

BALSTOGĖS TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Balstogės technologijos universitetas (BUT) buvo įkurtas 1949 m., turi ilgametę inžinierių ir jaunųjų mokslininkų ugdymo tradiciją. Dabar turime beveik 8 500 studentų ir 660 mokytojų – savo srtities specialistų. Bialystoko technologijos universitetas turi 7 fakultetus: Architektūros, Civilinės ir aplinkos inžinerijos, Elektrotechnikos, Informatikos, Mechaninės inžinerijos, Inžinerinio valdymo ir Hajnovos miškų fakultetas. Balstogės technologijos universitetas siūlo 27 patrauklius kursus (programas) – nuo architektūros, automatizuoto valdymo ir robotų, civilinės inžinerijos, aplinkos inžinerijos, elektros inžinerijos, kompiuterių, logistikos, mechanikos ir mašinų bei miškininkystės valdymo, iki vadybos. Kai kurie iš jų vyksta anglų kalba: konstrukcijos ir statybos sistemų inžinerija, logistika, mechatronika ir vadyba.

Mes siūlome 1-ojo laipsnio (bakalauro arba inžinieriaus), 2-o laipsnio (magistro) ir 3-ojo laipsnio (doktorantūros) studijas, po diplomines studijas, taip pat mokymus/seminarus ir kalbos kursus. Mes nuolat tobulinome savo mokslo ir mokymo infrastruktūrą. Mes investuojame į gamtos išteklių energiją ir mokome atsinaujinančios energijos specialistus. Mūsų miesteliuose galite pamatyti vėjo turbinas, saulės elementus ir šilumos siurblius, kurių energija panaudojama mūsų laboratorijose ir studentų nakvynės namuose. Biotechnologijos, aplinkos inžinerijos ir ekologinės energetikos studentai iš INNO-EKO-TECH centro mokosi apie tokiu į ateitį orientuotus ekonomikos sektorius, kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai, energiją tausojanti statyba ir aplinkos apsauga.

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti regos, autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jaunuolių ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, teikianti švietimo, socialinę pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas ugdytiniams. Centras taip pat teikia tiflopedagoginę pagalbą integruotai besimokantiems sutrikusios regos mokiniams bei vaikams, ugdomiems ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigose ar namuose, bei netekusiems regėjimo suaugusiems asmenims.

Šiuo metu Centre ugdomi 144 ugdytiniai. 114 mokinių mokosi Centro mokykloje ir 30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 20 mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regėjimo ir kitų sutrikimų, kiti turi autizmo spektro sutrikimų bei kompleksinių negalių.

Mokiniams pagalbą teikia mokytojai ir šie specialistai:

 • Pradinių klasių mokytojai
 • Dalykų mokytojai
 • Specialieji pedagogai
 • Logopedai
 • Tiflopedagogai
 • Psichologai
 • Ergoterapeutas
 • Gydytojas reabilitologas
 • Kineziterapeutas
 • Masažuotojas
 • Gydomosios mankštos specialistai
 • Socialinis pedagogas

Didelis dėmesys skiriamas neformaliajam ugdymui. Ugdytiniai turi galimybę lankyti muzikos mokyklą pačiame ugdymo Centre. Organizuojama įvairi veikla:

 • sportinė (baseinas, joga, judesio raiška)
 • meninė (dailė, keramika, folkloras, vokalinis ansamblis, muzikos terapija, rankdarbių)
 • estetinio lavinimo
 • medžio būreliai
 • kompiuterių būreliai

Centras bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, Lietuvos universitetais, aukštosiomis mokyklomis, jų studentai atlieka praktiką šiame centre. Centras yra atviras visuomenei, vykdo metodinę ir konsultacinę veiklą visos Lietuvos mokytojams, pedagogams ir tėvams.

INTERREG LIETUVA-POLSKA