Veikla

4 dienų mokymai Balstogėje

Balandžio 4-8 dienomis 15 Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogų ir specialistų vyko į 4 dienų tarptautinius mokymus Balstogėje. Jų metu dalyviai susipažino su vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo ypatumais Lenkijoje, aplankytos 4 mokyklos, dirbančios pagal skirtingus integracijos modelius, stebėjo pamokas ir veiklas, mokėsi dirbti su sudėtingo elgesio vaikais. Šie mokymai buvo labai naudingi ir informatyvūs, leidžiantys įvertinti paslaugų žmonėms su autizmo spektro sutrikimais Lietuvos ir Lenkijos panašumą bei skirtumus.

Tarptautiniai 3 dienų mokymai mokytojams ir specialistams

Gegužės 17-19 dienomis Kaune vyko tarptautiniai 3 dienų mokymai, skirti Lietuvos ir Lenkijos mokytojams, specialistams ir tėvams. Mokymus organizavo Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Pirma mokymų diena buvo skirta dalyvių susipažinimui, žinių apie autizmo spektro sutrikimo ypatumus gilinimui, ikimokyklinio ugdymo galimybėmis Lietuvoje, taikomais metodais, grupinio darbo organizavimo aspektais dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.
Antroji mokymų diena buvo skirta mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, dalyviai stebėjo veiklas/pamokas su vaikais, galėjo patys dalyvauti ugdymo procese. Ši diena taip pat buvo skirta technologijų taikymui ugdymo procese. Dalyviai atliko užduotis su specialiai paruošta kompiuterine programa, įdiegta planšetėse, pristatytos kitos kompiuterinės programos, skirtos asmenims su autizmo spektro sutrikimais ugdyti.
Trečioji mokymų diena buvo skirta ugdymo programų individualizavimo ir pritaikymo asmenims su autizmo spektro sutrikimais ypatumams. Pristatytas individualaus darbo su ASS vaikais modelis. Dienos pabaigoje dalyviai kalbėjosi apie ugdymo ir kitų paslaugų teikimo ypatumus Lietuvoje ir Lenkijoje, dalinosi savo įspūdžiais ir refleksijomis apie šiuos 3 dienų mokymus.

Vietos mokymai

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu Kauno Prano Daunio ugdymo centre buvo organizuojami vidiniai mokymai – paskaitos, skirti mokytojams, pedagogams, specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais bei tėvams. Mokymų temos orientuotos į dalyvių praktinių žinių bei įgūdžių plėtojimą, siekiant tobulinti ugdymo procesą, skatinti vaikų socialinių įgūdžių formavimąsi bei užtikrinti sklandesnę žmonių su autizmo spektro sutrikimais integraciją.

Projekto metu buvo suorganizuoti 7 mokymai – paskaitos:

  • „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, sensorinė patirtis“
  • „Struktūruotas ugdymas: fizinės aplinkos pritaikymas“
  • „Struktūruotas ugdymas: tvarkaraščiai ir dienotvarkės“
  • „Struktūruotas ugdymas: pamokos ir veikos struktūra“
  • „Struktūruotas ugdymas: metodai ir priemonės“
  • „Savitarnos įgūdžių ugdymas“
  • „Alternatyvios komunikacijos taikymo galimybės dirbant su ASS turinčiais vaikais“

Šie mokymai suteikė galimybę mokytojams, specialistams ir tėvams įgyti naujų žinių, diskutuoti ir dalintis savo patirtimi. Tai buvo naudinga tiek organizatoriams, tiek dalyviams. Mokymuose iš viso dalyvavo 212 dalyvių iš viso Kauno miesto.

Video paskaitos

Projekto metu buvo surengtos dvi video paskaitos – mokymai mokytojams ir specialistams:

  • „Projektinė veikla Kauno Prano Daunio ugdymo centre“
  • „Neformalusis ugdymas Kauno Prano Daunio ugdymo centre“

Šiose video paskaitos dalyvavo daugiau nei 90 dalyvių iš visos Lietuvos.