MŪSŲ KOMANDA

BALSTOGĖS TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Hab Dr. Eng. Jolanta Pauk
Balstogės technologijos universiteto profesorė
Projekto vadovė

Balstogės technologijos universiteto absolventė automatikos ir robotikos srityje. Suteiktas laipsnis – hab. dr. 2012 m. Lenkijos mokslų akademijos biokibernetikos ir biomedicininės inžinerijos institute. Daugiau nei 150 publikacijų autorė, daugiausia biomechanikos, biomedicinos inžinerijos, dirbtinio intelekto srityje.

Stažuotės: Milano Bioinžinerijos Centras (2001-2002), Milano Universitetas (2004), Glenrose Reabilitacijos Ligoninė Edmontone (2002, 2004, 2007), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (2010, 2012), Varšuvos Technologijos Universitetas (2012), Ortopedijos ir Protezavimo Centras (2013).

Svarbiausi apdovanojimai: Lenkijos mokslų akademijos Mechanikos komiteto 1-ojo laipsnio apdovanojimas (2006); Europos jaunųjų verslininkų apdovanojimų finalistė (2006); Lenkijos mokslo fondo stipendija START programoje (2007-2008 ); MNISW stipendija jauniesiems žymiems mokslininkams (2011-2014).
Europos Komisijos ekspertė programose 7BP ir Horizontas 2020. Nuo 2013 vadovauja studentų asociacijai BiomCyberMedic, kuri užsiima naujų terapinių priemonių, skirtų vaikams turintiems ASS, plėtra.

NACIONALINĖ AUTIZMO DRAUGIJA BALSTOGĖJE

Karolina Bajer M.A.
Nacionalinės autizmo draugijos prezidentas Balstogėje

Nacionalinės autizmo draugijos prezidentas Balstogėje
Politikos mokslų magistras žurnalistikos srityje Humanitarinių mokslų akademijoje Aleksandra Gieysztora Pūttuko mieste. Nuo 2018 m. Ji yra Nacionalinės autizmo draugijos Balstogėje valdybos pirmininkė ir „Wiem i Pomagam“ fondas.

Marcin Kruhlej, M.A.
Nacionalinės autizmo draugijos viceprezidentas Balstogėje

Nuo 2016 m. Balstogės vaikų ir jaunimo, turinčių ASS, mokyklos terapinės priežiūros centro direktorius.

Katarzyna Głowacka, M.A.
Project administration

Nuo 2018 m. kovo mėn. ji yra Nacionalinės autizmo draugijos Balstogėje administracijos darbuotoja, koordinuojanti Konsultacijų ir diagnostikos centro darbą.

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS

Mgr Raimonda Juknevičienė, M.A.
Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorės pareigas

Raimonda Juknevičienė Klaipėdos universitete įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį, Vytauto Didžiojo universitete edukologijos magistro laipsnį. Ilgą laiką dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams centre, kuriame ugdomi vaikai su autizmo spektro sutrikimu, šiuo metu eina Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorės pareigas. Raimonda sistemingai plečia Lietuvos ir tarptautinės autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo organizavimo praktikos žinias. Nuolat dalyvauja tarptautiniuose projektuose, stažavosi Norvegijoje, Suomijoje, Olandijoje, kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose danų organizuojamuose mokymuose apie TEACHH metodo taikymą vaikams su autizmo spektro sutrikimais. Raimonda nuolat bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos institucijomis, organizacijomis, siekiant gerinti autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ir kitų paslaugų kokybę. Ruošia pedagogų kvalifikacijos programas ir veda seminarus autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo organizavimo temomis.
Yra leidinio „PAŽINK, SUPRASK, PADĖK. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“ bendraautorė.

Toma Malvicė, M.A.
Psichologas Kaunas Pranas Daunys Center of Education

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, sveikatos psichologė. 11 metų dirba psichologe su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Nuolat gilina savo teorines ir praktines žinias apie autizmo spektro sutrikimą. Veda specialiosios pedagogikos ir psichologijos paskaitas universitete, pedagoginės psichologijos kursą, ruošia kvalifikacijos programas ir veda seminarus Lietuvoje pedagogams ir specialistams elgesio modeliavimo ir korekcijos, sensorinės integracijos, struktūruoto ugdymo temomis. Konsultuoja tėvus, auginančius autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, mokytojus, organizuoja tėvų savipagalbos grupės susitikimus „Tėvai – tėvams“.
Kartu su kolegomis išleido leidinį „PAŽINK, SUPRASK, PADĖK. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. Dalyvauja projektuose, iniciatyvose, bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Lietuvos sporto universitetų, Kauno kolegijos studentais, organizuojant vaikų su autizmo spektro sutrikimais užimtumą, vadovaujant studentų praktikai Kauno Prano Daunio ugdymo centre.

Aušra Lukšienė, M.A.
Logopedas Kaunas Pranas Daunys Center of Education

Šiaulių universitete įgijo logopedo ir specialaus pedagogo bakalauro ir magistro laipsnius. Nuo 1992 m. dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, stažavosi Olandijoje (Nyderlandų fondas Rytų ir Centrinei Europai), Norvegijos Vestfoldo grafystės Solvango, Glenne centruose, kuriuose ugdomi autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai ir paaugliai, Norvegijos Skien pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Aušra gilinasi į ankstyvojo amžiaus autizmo spektro vaikų ugdymą, įvertina vaikų pažintinius, kalbos, komunikacijos, socialinius gebėjimus ir sudaro individualaus ugdymo programas. Savo darbe taiko struktūruoto ugdymo, PECS metodus. Ji nuolat skaito paskaitas ir veda atvirus praktinius užsiėmimus Kauno kolegijos, Sporto, Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo universitetų studentams.
Skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, veda seminarus visos Lietuvos pedagogams ir specialistams kalbos ir komunikacijos, struktūruoto ugdymo temomis. Kartu su kolegomis paruošė ir išleido leidinį „Pažink, suprask, padėk. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. Yra Lietuvos logopedų, specialiųjų pedagogų asociacijos narė. Už pasiekimus profesinėje srityje ir indėlį kuriant vaikų, pasižyminčių autizmo spektro sutrikimais, ugdymo sistemą, pedagogė apdovanota Kauno miesto mero garbės raštu.