ABOUT PROJECT

OVERVIEW

Informacje ogólne o projekcie Platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

RESEARCH

Etapy rozwoju oraz badania prowadzone w ramach projektu Platformy.

ACTIVITIES

Poznaj zespół, który pracował nad powstaniem platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

OUR TEAM

Partnerzy, bez których projekt nie zostałby zrealizowany.

PARTNERS

Spis źródeł i linków, z których skorzystano podczas realizacji projektu.

SOURCES

Spis źródeł i linków, z których skorzystano podczas realizacji projektu.