O PROJEKCIE

Informacje ogólne, rozwój i badania, nasz zespół, partnerzy oraz źródła.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje ogólne o projekcie Platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

BADANIA

Działalność naukowa prowadzone w ramach projektu Platformy.

WYDARZENIA

Etapy rozwoju oraz badania prowadzone w ramach projektu Platformy.

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj zespół, który pracował nad powstaniem platformy INTERREG LIETUVA-POLSKA.

PARTNERZY

Partnerzy, bez których projekt nie zostałby zrealizowany.

ŹRÓDŁA

Spis źródeł i linków, z których skorzystano podczas realizacji projektu.

STATYSTYKI

Statystyki platformy.